Fórum RP/PvE/PvP serveru Legenda


  Elrendar Keep v roleplay

  Share
  avatar
  Eynor Astrae

  Posts : 240
  Join date : 08. 11. 14
  Location : Elrendar Keep

  Elrendar Keep v roleplay

  Příspěvek pro Eynor Astrae za Tue Dec 29, 2015 7:28 pm  Až na pokraji vyhlazení naší rasy jsme pochopili, že nadále nejsme věčnými.
  Až nepřítel z naší vlastní krve nám ukázal, že dále nejsme jednotnými.
  Opustili jsme své rodiny a lásky, nechali za sebou svou pýchu a vykročili do neznámých krajin, abychom napravili, co způsobili naši zvrácení bratři.
  Bez slitování, bez váhání, bez výčitek a beze cti jsme zabíjeli vlastní zrádnou krev.
  Po dlouhých letech jsme se vrátili na místo, které jsme dříve zvali domovem...  jen proto, abychom jej již nepoznali.

  Neb naše pohnutky jsou čestné a spravedlivé, naše mysli jednotné a naše vůle nezlomná, vybrali jsme si vzdálit se šílenství města a jeho nástrah. Vybrali  jsme si nehostinnou pustinu a samotu, kterou nyní zveme domovem.
  Navzájem jsme si bratry a sestrami, dětmi i rodiči, milenci, učiteli i  učedníky.
  Nemáme jinou rodinu, než sebe sama, žijeme jeden pro druhého.
  Bojujeme, abychom spatřili elfí národ zářit znovu tak, jako kdysi, když naši otcové a matky poprvé nalezli tyto končiny.

  Dávno zapomenutí ostatními, bývalí bojovníci ze Shattrath, jsme nyní známi  pouze jako obránci elfího národa a Jihu,
  vojáci Elrendar Keep.


  Kiriel Lightbearer


  Popis guildy

  Jsme skupina zaměřená na roleplay vojenské posádky staré elfí pevnosti strážící jižní průsmyky vedoucí Thalassijskými horami z Morových zemí do Quel'Thalas.
  Historicky pocházíme z řad Scryerů, kteří po svém návratu z Outlandu nedokázali najít klid v Silvermoon, a proto si vybrali odloučenou starou pevnost v Ghostlands, kde vznikla jejich základna.

  Snažíme se ale působit jako "nadrasová" frakce ve stylu Argent Crusade, což znamená, že do svých řad vítáme všechny rasy Hordy a po dohodě vyjímečně i členy Aliance. Musíte ovšem počítat s tím, že většina posádky je z řad krvavých a vznešených elfů.
  Stejně tak nesejde na víře, kterou zájemce o členství má - zda uctívá Slunce,  Elune, duchy předků, Světlo svaté či elementy... pokud je jeho vůle dobrá,  srdce chrabré a věří v naše ideály, najde i místo v našich řadách. V opačném  případě se s ním v míru rozejdeme.
  Nepřátelům a zrádcům slitování neprojevujeme.  Vztahy

  Přestože jsme skupina mocensky nezávislá na vládě Quel'Thalas, ctíme lorda regenta Therona i jeho nového Správce, obchodujeme se Silvermoon a vypomáháme v případě napadení Quel'Thalas či vojenských misí. Lpíme na dodržení vlastního slibu na věky chránit Jih elfích říší.
  Stejně tak respektujeme válečného náčelníka Thralla a jeho Hordu. Ze Západní Hordy máme nejpevnější vazby na shu'halo.
  Vztahy s nemrtvými jsou napjaté od Wrathgate a několika dalších událostí spojených s pobočníkem Temné Paní, Vael'thasem Snowdawn, i přesto si ceníme jejich spojenectví a výměny informací, která bude zanedlouho stvrzena písemnou smlouvou.
  Za tradiční spojence díky RP minulosti pokládáme Argent Dawn a Argent Crusade, Cenariův Kruh, Scryery, draenei z Shattered Sun Offensive a Mag'har.
  (Více časem naleznete v RP historii guildy.)  RP členství

  Členové posádky jsou ti, kteří podepsali dohodu rekruta/učedníka, nebo již mají zkoušky a výcvik za sebou a stali se řádnými vojáky, hraničáři a mágy Elrendar Keep.
  Pro každého člena posádky platí pravidla a zákony (IC i OOC budou zmíněna v pravidlech chování v Elrendar), z nichž některé se vymezují přímo pro území Elrendaru, jiné je nutné dodržovat i na misích mimo něj. Porušení těchto pravidel a zákonů je trestáno od finančního postihu po tresty fyzické (včetně zbičování) či tresty typu nepopulární služby pro pevnost, vyhnání a nakonec i trest nejvyšší (poprava).
  Naše cíle a motivace

  Posádka má jednotné cíle, mezi nimiž jsou těmi hlavními potírání zla ve všech  jeho podobách (boj s démony a Plamennou legií především, boj s nemrtvými a Pohromou, boj s monstry a nestvůrami ohrožujícími prosté obyvatele severu  Východních Říší i kdekoli na cestách, kde je třeba pomoci bezbranným).
  Špatný módní vkus u zájemců o členství netrestáme. Prozatím.

  Stejně tak se zaměřujeme (hlavně skupina našich mágů) na vyhledávání dávného elfího dědictví - prastaré dialekty a artefakty, ztracené vědění, rušení zlých kleteb a objevování nového a nepoznaného na expedicích. Projekty, kterými se naši mágové zabývají v současnosti, mají posílit obranyschopnost samotné pevnosti, vylepšit vybavenost vojenských jednotek a učinit život v pevnosti  pohodlnějším.

  Samozřejmě se najde čas i na "casual" či každodenní RP života posádky či  přátelské posezení u ohně a vyprávění, ale jak je vidno z výše zmíněného, "povalování se" není hodnotou, která by vás v posádce či guildě dostala vysoko, či byla ceněna na misích.  Možnost RP s námi jako "nečlen" posádky

  Elrendar Keep do svých řad přijímá i rekruty a učedníky z jiných ras, nejen  krvavé a vznešené elfy.
  Pokud si ale nepřejete být svázáni striktním morálním kódem a hodnotami  platícími pro posádku, můžete přijít žádat o smlouvu jako kupec, řemeslník,  lovec či farmář.
  I pro tyto "zaměstnance" či "obchodní partnery" pak ovšem platí zákony a vyhlášky velení pevnosti, dokud jsou na jejím území. Tito pak mají udělen rank "guest" tedy host a nemají v pevnosti přístup do míst, kam smí jen posádka.  Roleplay všeobecně

  Členové naší guildy mají rozsáhlé zkušenosti i z jiných RP (Dračí doupě, DnD, LARP, historický šerm a cosplay) a MMORPG (Aion, Lineage, StarWars KotoR).

  Při eventech dáváme přednost rozdělení do skupin o max. 5-6 hráčích, kteří tak mají šanci projevit svůj talent, ale občas uspořádáme i "davové" záležitosti (výcviky, soutěže, turnaje, představení, bitvy), vše záleží na domluvě.
  Krom IC zakázaných class, které se nesmí objevit jako členové posádky (warlock a deathkinght) trváme na tom, že do guildy si i OOC pouštíme jen ty, kteří hrají rozumně, aniž by uráželi ostatní nebo rozeštvávali komunitu, hrají pro radost a zábavu nejen sebe, ale i ostatních.


  Během svátků a zkouškového období počítejte se sníženou aktivitou storytellerů.  
  V součastnosti řešíme přípravu obran pevnosti před čekaným úderem nemrtvých; záhadu zmizelých sirotků z města a černokněžnice, která vyhrožuje synu lady Sunhand; pátrání po původu kletby dvojčat Silversun; lov na jistého škodolibého Nathrezima; pátrání po pohřešovaných osobách a průzkum Morových Zemí.

  Eventy určené především pro posádku jsou předem oznamovány jen v guild message, eventy přístupné i ostatním házíme do RP-event kalendáře, tedy sem


  Do nového roku přejeme všem hodně zábavy v RP i mimo něj, kopu štístka, lásky a zdraví!
   Právě je Thu Jan 17, 2019 8:43 am