Fórum RP/PvE/PvP serveru Legenda


  Kultura a přesvědčení Sin´dorei

  Share
  avatar
  Blanch
  Admin

  Posts : 133
  Join date : 05. 09. 15
  Location : Quel´thalas

  Kultura a přesvědčení Sin´dorei

  Příspěvek pro Blanch za Mon Dec 07, 2015 10:27 pm


  Přesvědčení


  Většina Krvavých elfů není šílená ani zlá, jen si zvolili bojovat ohněm proti ohni. Trpěli zničením Sluneční studny a všichni potřebovali a stále potřebují přísun magické energie, a to i přes to, že většina z nich nejsou magicky aktivní.

  Nejsilnější mágové krvavých elfů bývají šílení, protože magie, kterou vládnou byla(je) prohnilá. Naproti tomu Farstrideři, kteří užívají jen málo magie jsou považováni za vzor bezmezného zasvěcení se národu a jsou nazývaní čestnými a ušlechtilými. Vlastně se říká, že Farstrideři jsou jednou z mála skupin Krvavých elfů co si zachovali čest a úctu.

  Napětí po boji během Druhé Války se stalo hořící nenávistí - Vysocí elfové se odtáhli od Aliance s vědomím, že nebyl poslán dostatek jednotek na ochranu Quel’Thalasu, což vedlo k velkému masakru a devastaci. Jen málo jich zůstalo ve službách Aliance. Avšak loajalita i tohoto mála se náhle vytratila po druhém zpustošení Quel’Thalasu Arthasem, při kterém Aliance nepodnikla vůbec žádné kroky ve snaze jej zastavit.

  Nakonec se kvůli ponižujícímu a rasově motivovanému jednání Lorda Garithose, který se pokusil popravit mnoho Krvavých elfů za to, že přijali lodě od Nag, mnoho dříve alianci loajalních elfů přidalo ke Kael’thasově tažení. A poslední zbytky Vysokých elfů, které i po tomto činu zůsly věrné Alianci a její chabé politice, se potýká s diskriminací a odsuzováním od lidí se kterými v Theramoru a Stormwindu spolupracují.

  V důsledku takovéto jednání jsou Krvaví elfové většinou silně xenofobní. Věří, že jediní komu mohou věřit, jsou členové jejich vlastního národa. Mnozí je vnímají jejich chování jako unáhlené a povýšené, protože postrádají vyrovnanost a klidný úsudek svých pradávných příbuzných. určitě se vždy chopí příležitosti, mnohdy však činí unáhlená rozhodnutí bez ohledu na následky. Věří, že moc je něco co je třeba si vzít ne zasloužit. Síla je něco, s čím si mohou zahrávat, bude-li to pro větší dobro všech Krvavých elfů.

  Tatovéto jednání se příkladně projevilo, když začali elfové úspěšně odčerpávat čistou energii z Naaru, a stali se tak Krvavými Rytíři - nebrali na vědomí Paladinský kodex, laskavost, ani harmonii s vesmírem.

  V souvislosti s Krvavými elfy se často objevuje slovní spojení „Temný osud“. Zřejmě to odpovídá faktu, že se pod vedením Kael’thase připojili k Plamenné legii, Illiadanovi a nagám. Ačkoli se někteří otočili zády ke Kael’thasově rozhodnutí a založili opoziční frakci znamou jako Scryers a operují proti němu. Ti jež zůstali na Azerotu se od něj počase také odvrátili, a nazvali jej zrádcem vlastní krve.


  Kultura


  Elfové se v průběhu let stali marnivou, pyšnou, hrdou a krutou rasou. Pohrdají všemi ostatními a bez ostychu je využívají. Opájejí se svou mocí, libují si v bohatství a přepychu, okázale mrhají magickou silou, aby dali najevo svou moc a sílu. V elfí společnosti hraje důležitou roli moc. Moc není pro elfy něco, co je třeba si zasloužit - je to něco, co je třeba si vzít. Nejtypičtějším důkazem si stali Krvaví rytíři, kteří vysávali sílu Světla z uvězněného Naaru.

  Rádi se oblékají do rudé, zlaté a černé - to jsou hlavní barvy sin`dorei. Nosí krvavě rudé róby, které odrážejí jejich ohnivou povahu a krev padlých druhů při obraně Quel’thalassu. Mnoho se jich soustředí na studium arcane a ohnivé magie, jako opak ledového a vodního zaměření Vysokých elfů.

  Znakem Krvavých elfů se stal fénix - jeho křídla lze najít téměř všude. Symbolicky vzato se podobně jako fénix zrodili z popela. Zemřeli jako vznešení elfové a znovu se zrodili jako krvaví. Jeho symbol zdobí i elfské vlajky. Zajímavostí je, že se jej elfští mágové během Třetí války naučili povolat z Elementárních sfér ohně. Narozdíl od jiných mágů byli zdá se s těmito tvory hluboce propojeni, což jim umožňovalo udržovat si nad nimi lepší kontrolu. Pravděpodobně je to dáno faktem, že s nimi sdílejí ničivou povahu a téměř výhradně magický původ.

  Architektura Krvavých elfů je skoro stejná jako Vysokých. Sestává ze zavěšených výtvorů úžasných křivek a tvarů. Častý je přírodním, květinovým nebo zvířecím designem. Jejich fontány jakoby rušili přírodní zákony a vytvářející propletené vodní proudy v téměř nemožných směrech.

   Právě je Wed Jan 16, 2019 3:26 pm